תנאי שימוש באתר - אליעזר גרוס

www.אליעזרגרוס.com

1. מבוא וכללי

1.1          אנו שמחים שבחרת לבקר באתר האינטרנט של אליעזר גרוס (להלן: "אתר האינטרנט"), המציג בפניך, בין היתר, את קבוצת בסדנו, הצוות שמאחוריה, והפרוייקטים השונים בהם היא משקיעה.

1.2          אתר האינטרנט מנוהל על ידי בסדנו יזמות והשקעות בע"מ, מספר חברה 52-004438-9, מרחוב המרפא 1, ירושלים 9777401, טלפון 1-800-801801 (להלן: "החברה" ו/או "בסדנו").

1.3          מטרת הוראות התקנון שלהלן הינה הגדרת תנאי השימוש באתר האינטרנט על ידי המבקר בו (להלן בהתאמה: "המבקר" ו-"התקנון").  

1.4          התקנון מהווה הסכם מחייב בין המבקר לבין החברה. התקנון ממצה את מערכת היחסים בין המבקר לבין החברה בכל הקשור לשימוש באתר האינטרנט. מוסכם, כי בעצם הביקור באתר האינטרנט המבקר מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג. במידה שהמבקר אינו מסכים לקבל על עצמו את הוראות התקנון או איזו מהן, מכל סיבה שהיא, חל עליו איסור מוחלט להיכנס לאתר האינטרנט ולהשתמש בתכניו בכל אופן שהוא.

1.5         אליעזר גרוס יהיה רשאי, מעת לעת, לפי שיקול דעתו והחלטתו לשנות את התקנון ו/או את הוראות התקנון או איזו מהן ו/או את מבנה ו/או צורת אתר האינטרנט, וזאת מבלי שיהיה עליו למסור על כך הודעה מראש. מובהר, כי המשך שימוש באתר האינטרנט לאחר שינוי הוראות התקנון כמוהו כהסכמה לכל הוראותיו בניסוחן החדש, והוראות סעיף 1.4 לעיל יחולו על המבקר כאילו נכנס לאתר האינטרנט לראשונה.

1.6         התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

1.7         כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות התקנון.

2. מטרות אתר האינטרנט

2.1          אתר האינטרנט מטרתו להציג בפני לקוחות בסדנו וכל המבקרים באתר מידע לגבי אליעזר גרוס, פעילותו ומיזמים שונים בהם בחר להשקיע.

2.2          אין האתר מזמין את מבקריו להשקיע במיזמים השונים המוצגים בו, וכפי שיפורט להלן אין לראות באמור בו ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע ו/או הזמנה להציע הצעות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא, אלא הוא פורס בפני המתעניינים להשקיע מכספם הפנוי, מידע ראשוני על הקבוצה, המתמחה והעוסקת בהשקעות ועל המיזמים בהם היא משקיעה.

2.3          ככל שתבחר להשאיר את פרטיך הראשוניים לצורך יצירת קשר עמך, הרי שפרטים אלה לא יישמרו במאגר כלשהו ולא יעשה בהם כל שימוש מלבד יצירת הקשר הראשוני עמך, אלא אם תסכים לכך במפורש במסגרת התקשרות עתידית שלך עם מי מהחברות בקבוצת בסדנו.

3. לעולם ישליש אדם מעותיו

עלינו מוטלת החובה לעשות את ההשתדלות – התוצאות אינן בידינו כי אם בידו הפתוחה והרחבה של מי שאמר והיה העולם

המבקר באתר האינטרנט, קורא את תכניו ומחליט בסופו של דבר להתקדם מול קבוצת בסדנו בחיפוש ואיתור שימוש לכספו הפנוי על דרך של השקעה, חובה עליו, מעבר לאזהרות הכלליות האמורות לעיל ולהלן, גם לעצור ולקרוא במשנה זהירות את הסעיפים הבאים בפרק זה:

3.1          למי שאין כסף פנוי להשקעה – אסור להשקיע. אין להשקיע מכסף שנועד להוצאות הבסיסיות של הבית. אין לקחת הלוואות על מנת להשקיע, ואסור להשקיע מבלי ללמוד היטב את הסיכונים שיש בהשקעה. זכרו כי האדם מטבעו הוא יצור אופטימי וכי המציאות בד"כ מורכבת יותר ממה שהיא נראית.

3.2          למי מותר להשקיע? למי שיש כסף פנוי להשקעה או נכס שיכול לשמש אותו כבטוחה להשקעה. במילים אחרות, לכל מי שיכול לצמצם במעט את הצריכה השוטפת ולייצר כסף פנוי (גם סכום קטנטן), כדאי לשקול להשקיע. ההשקעה אמורה לתת הזדמנות לכסף לייצר עוד כסף במקום שהכסף ישכב כאבן שאין לה הופכין, או גרוע מכך – יתבזבז.

3.3          אופק ההשקעה הוא מרכיב מאוד חשוב בהחלטה היכן והאם להשקיע. אם מדובר בכסף שתצטרך לצריכה השוטפת או לכל הוצאה אחרת בטווח הזמן הקצר (עד שנה-שנתיים), עליך לשקול היטב את כדאיות ההשקעה מבחינתך. בחלק מהמקרים אפשר להפסיד את התשואה ובחלק אף לאבד את הקרן כאשר "יוצאים" לפני הזמן. למותר לציין כי בדרך כלל, ככל שתקופת ההשקעה ארוכה יותר, כך גם גדלים סיכויי התשואה.

3.4          את ההשקעות נהוג לחלק לשלושה סוגים: לטווח קצר – מחודשיים עד שנתיים; לטווח בינוני – משנתיים ועד חמש שנים; ולטווח ארוך – מחמש עד עשר שנים.

3.5         לפני שאתה מקבל החלטה להשקיע בהשקעה כלשהי, בדוק היטב את כל הסיכויים והסיכונים. למד היטב את התחום בו בכוונתך להשקיע ונסה לאסוף מקסימום מידע. גם אם בחרת לשמוע את אנשי המקצוע, את המומחים בהשקעות, זכור שההחלטה היא רק שלך כי אתה זה שתישא בתוצאותיה. סמוך רק על עצמך! וכמובן, לפני הכל, על בורא עולם שמפתחות הפרנסה ברשותו.

3.6          אל תסמוך על:

3.6.1                       מי שמסתיר ממך פרטים.

3.6.2                       מי שמתחמק ממתן תשובות מלאות.

3.6.3                       מי שמנסה ללחוץ אותך ומספר לך שההצעה הזו היא רק עבורך ורק אם תיענה לה בחיוב בדקה הקרובה… זכור כי השקעה טובה מוכרת את עצמה.

3.6.4                       מי שמבטיח לך תשואה פנטסטית מובטחת של עשרות אחוזים לשנה. זכור כי השקעה מעצם הגדרתה עלולה לשקוע…

3.6.5                      יש מודל עסקי ריאלי. יש סיכויים וסיכונים אבל אין הבטחות. ייתכנו במקרים מסוימים בטחונות ו/או ערבויות.

3.6.6                      ייתכן שיציעו לך תשואה סבירה מובטחת ברמה זו או אחרת של בטחון והגנות, ויהיה לכך הסבר הגיוני. דאג לקבל את כל הפרטים לגבי ההגנות המוצעות.

3.7          כולנו מכירים את הוראת חכמינו זיכרונם לברכה: לעולם ישליש אדם מעותיו. תמיד נכון לחלק את ההשקעה, ובשפה המקצועית – לפזר סיכונים. לא לשים את כל הביצים בסל אחד, אלא ליצור תמהיל השקעות כזה שגם אם חלילה תיכשל השקעה אחת, אחרת תישא פרי ותאזן את ההפסד או אפילו תעלה עליו.

3.8          עבור המשקיע המתחיל או עבור המשקיע שלא רוצה "לעבוד" בהשקעות, עומדות כמה אפשרויות ליצר תמהיל נכון:

3.8.1                       להשקיע בקרן שמשקיעה במספר מיזמים/עסקאות/נדל"ן.

3.8.2                       להלוות כסף לחברה שמשקיעה ביוזמות שונות בתחומים שונים.

3.8.3                       לבחור מספר מיזמים בתחומים שונים לחלוטין (פיננסים, רפואה ונדל"ן לדוגמא) ולפצל את ההשקעה ביניהם.

3.9          סבלנות ומעקב. טיפוסים קצרי רוח יתקשו לרשום רווחי הון גבוהים. אדרבה, הם אלה שצפויים להפסיד מהשקעות, בעיקר בתחומים שדורשים זמן כמו פיתוח מוצרים ושירותים חדשים או בניית בניינים וכדומה.

3.10       יש להתאזר בסבלנות אך לא לשכוח מההשקעה. יש לעקוב אחריה ולבדוק מעת לעת את ביצועיה ואת סיכוייה. והכי חשוב: לזכור שעלינו מוטלת החובה לעשות את ההשתדלות. התוצאות אינן בידינו כי אם בידו הפתוחה והרחבה של מי שאמר והיה העולם.

4.  התכנים באתר האינטרנט

4.1          באתר האינטרנט מוצג כאמור מידע על בסדנו ועל אליעזר גרוס ועל מיזמים בהם משקיעה בסדנו.

4.2          לגבי בסדנו, מנהליה ואנשי המקצוע העוזרים המלאכה – שאל אחרים. ברר עליהם לפני שתבחר להתקשר בהסכם כלשהו עם מי מהחברות בקבוצת בסדנו.

4.3          המידע הנמסר במסגרת האתר שלנו הוא מוגבל וזאת לאור עמידת האתר בהוראות, הנחיות ומגבלות רשות ניירות ערך באשר למידע המותר בפרסום. עליך לברר גם ממקורות אחרים על כל מיזם והאנשים העומדים מאחוריו.

4.4          זכור – כי אין שלמות ואין מוחלטות. גם בעלי המקצוע הטובים ביותר יכולים לטעות, גם בסיכויי המיזם להצליח וגם ביושרה ובכישורים של היזמים.

5. אחריות בגין שימוש באתר האינטרנט

5.1          החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם, ולא תישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיוצ"ב, אשר ייתכן ויגרמו למבקר בקשר עם השימוש באתר האינטרנט, בין במישרין ובין בעקיפין.

5.2          השירות באתר האינטרנט ניתן כפי שהוא ("As Is") והמבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמו מאשר כי אין לו ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור לתכונות אתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו ו/או אי התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.

5.3          אתר האינטרנט עשוי לעשות שימוש ב cookies (קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על ידי שרת אתר האינטרנט על גבי הכונן הקשיח של המחשב בו משתמש המבקר, באמצעות דפדפן האינטרנט של המבקר) על מנת להעניק למבקר שירות טוב יותר. המבקר יכול לבחור, באמצעות שינוי הגדרות תוכנת הדפדפן שלו, לסרב לקבל קבצים אלה, והדבר לא ימנע ממנו את הגישה לאתר האינטרנט ו/או את השימוש בו. קבצי ה cookies בהם יעשה אתר האינטרנט שימוש, ככל שיעשה לא יאספו מידע אישי אודות המבקר, או כל מידע אשר יש בו כדי לאפשר את זיהויו של המבקר.

5.4          באתר האינטרנט ייתכן ויוצג מידע מסחרי-פרסומי, שמקורו יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן: "המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא למידע המסחרי, לרבות אמינותו, נכונותו, תכניו, דיוקו, תקינותו וכו' ו/או לנזקים מכל מן וסוג שהוא עקיפים ו/או ישירים העלולים להיגרם למבקר באתר האינטרנט ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי.

5.5          מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף לכל דין, בשום נסיבות לא יהיו החברה, בעלי מניותיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, חברי הדירקטוריון שלה, עובדיה, סוכניה או מי מטעמה אחראים לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד, כתוצאה מאיזה מבין המקרים הבאים:

5.5.1                       כל שגיאות, טעויות או אי דיוקים בתוכן שיופיע באתר האינטרנט;

5.5.2                       נזק מכל סוג שהוא כתוצאה מהגישה אל אתר האינטרנט והשימוש בשירות;

5.5.3                       גישה או שימוש בשרתים המוגנים של החברה ופגיעה בכל אשר אוחסן בהם ללא אישור;

5.5.4                       כל הפרעה או הפסקה של שידור או שירות אחר כלשהו;

5.5.5                       באגים, וירוסים, סוסים טרויאניים או דומיהם, אשר עלולים להיות מועברים באמצעות אתר האינטרנט; ​​

5.5.6                       כל טעות או השמטה בכל תוכן, או כל אובדן או נזק מכל סוג שנגרם כתוצאה מהשימוש בכל תוכן או דואר אלקטרוני שנשלח, שודר או נעשה זמין אחרת באמצעות אתר האינטרנט;

6. עמידת האתר בהוראות דיני ניירות ערך

6.1          אתר זה הינו אינפורמטיבי בלבד ואין לראות בו ייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקיע ו/או הזמנה להציע הצעות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא. הצעה למשקיעים במדינת ישראל, תיעשה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד – 1994 ("חוק השקעות משותפות") הקובע כי הצעה ומכירה למשקיעים המנויים בסעיף 15א(ב) לחוק ניירות ערך וכן לעד 35 משקיעים אשר אינם מנויים בסעיף זה (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו.

6.2          השקעה באמצעות בסדנו יזמות והשקעות בע"מ וכן כל ישות אחרת הקשורה אליה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות. הצעת ההשקעה, לכשתיעשה, וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל.

6.3          פרטי ההשקעה המלאים ותנאיה ייחשפו אך ורק במסגרת הצעה עתידית שתיעשה בהליך של משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן"). במסגרת הליך המשא ומתן, ייחשפו רק עד 35 ניצעים כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו לכלל המידע ביחס לתנאי ההשקעה בישות המשפטית המשקיע במיזם אחד או במיזמים שונים ורק 35 ניצעים כאמור יוכלו לקחת חלק בהשקעה. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההשקעה בישות המשפטית המשקיעה במיזם או במיזמים שונים ייקבעו מול 35 המשקיעים הסופיים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני במסגרת הליך המשא ומתן בכפוף להוראות החוק ולכללי מדיניות קבוצת בסדנו כפי שיחולו במועד זה.

6.4          קבוצת בסדנו ו/או הפועלים מטעמה, אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה – 1995 ("חוק הסדרת העיסוק"), וכל מידע פרסומי שנמסר וכן כל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה במסגרת הצעה עתידית לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק.

6.5          אין באמור משום התחייבות או הבטחה של אליעזר גרוס ושל קבוצת בסדנו לכך שכל משקיע המעוניין להשקיע בהשקעה מסוימת יתקבל על ידי קבוצת בסדנו כניצע בהצעה שתיעשה בעתיד או שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין בהצעה, או בכלל. תחום ההשקעות דורש הבנת הסיכונים ואינו מתאים לכל אדם. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הליך המשא ומתן, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסוייות וכספיות של ביצוע ההשקעה.

7. איסור עשיית שימוש מסחרי

7.1          המבקר באתר האינטרנט מתחייב כי לא יעשה ולא יסייע לעשות שימוש מסחרי באתר האינטרנט ו/או בנתונים המופיעים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר האינטרנט ו/או בתמונות אתר האינטרנט ו/או בסימן המסחר ו/או בסרטונים שיוצגו בו ו/או בפרטים המתפרסמים בו.

7.2          המבקר באתר האינטרנט מתחייב שלא לאסוף נתונים מאתר האינטרנט בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממחושב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"). כל שימוש שכזה מהווה הפרה של תנאי השימוש באתר האינטרנט והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה.

8. שימוש נאות באתר האינטרנט

8.1          המבקר באתר האינטרנט מתחייב לעשות שימוש באתר האינטרנט לשם צפייה אישית בלבד במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים ו/או בתמונות שיוצגו בו. כל שימוש אחר באתר האינטרנט מהווה הפרה של תנאי השימוש והחברה תהיה רשאית לתבוע פיצויים בגין שימוש שכזה. מבלי לגרוע מכלליות האמור:

8.1.1                       אין לבצע פעולה כלשהי שתייצר ו/או שעלולה ליצר עומס על מערכות ושרתי אתר האינטרנט.

8.1.2                       אין לבצע כל פעולה המתערבת ו/או המפריעה ו/או ניסיונות לכך, בדרך הפעולה הרגילה של אתר האינטרנט.

8.1.3                       אין לעקוף ו/או לנסות לעקוף כל אמצעי טכנולוגי הקיים באתר האינטרנט ו/או במערכות הקשורות אליו אשר תפקידו למנוע אלו מן הפעולות האסורות לפי תקנון זה ו/או על פי כל דין.

8.1.4                       אין להזין לאתר האינטרנט כל חומר הפוגע ו/או עשוי לפגוע בזכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני של אחרים; כל חומר משמיץ, פוגעני או בלתי חוקי; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב (וירוסים), לרבות תוכנות עוינות, יישומים מזיקים וכיוצ"ב.

9. אבטחת מידע

9.1          החברה נוקטת באמצעי הגנה שמטרתם לאבטח את המידע באתר האינטרנט. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני ניסיונות ו/או חדירה לאתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה ו/או לחשיפת מידע ו/או במחשביה ו/או לשיבושים והפרעות לפעילות אתר האינטרנט ו/או למחשביה ו/או למערכות מחשביה.

9.2          במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהם נקטה החברה (להלן: "עשיית שימוש שלא כדין"), לא תהיינה למבקר ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

9.3          המבקר באתר האינטרנט מתחייב כי לא יבצע ולא יסייע לבצע בכל אופן שהוא כל פעולה שמטרתה לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר האינטרנט של החברה ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה ו/או פרצות במערכות מחשב אלה ו/או לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה של מחשבי החברה ו/או אתר האינטרנט.

10.          הפסקת הפעלת אתר האינטרנט

10.1       לחברה שמורה הזכות להפסיק בכל עת, באופן זמני או קבוע, את הפעלת אתר האינטרנט בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, ולמבקר לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

10.2       למבקר באתר האינטרנט לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה במקרה בו אתר האינטרנט הושבת לצורך תחזוקה ו/או עדכון ו/או כתוצאה מתקלה ו/או מכל סיבה אחרת, לרבות במקרים של שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה אשר מקורה בספק האינטרנט, וכן כתוצאה ממקרים ו/או תקלות שאינם בשליטת החברה ו/או ספק האינטרנט ו/או מי מטעמה.    

11.          דין ושיפוט

11.1       במקרה בו תידרש פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או במקרה של סכסוך הנובע מתקנון זה ו/או מהשימוש באתר האינטרנט (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כגוף מוסכם בין הצדדים לצורך יישוב המחלוקת.

במקרה בו המחלוקת לא תיושב כאמור, סמכות השיפוט היחודית והבלעדית לגבי תקנון זה וכל עניין הקשור אליו ו/או הנובע ממנו, לרבות פירושו ו/או ביצועו ו/או הפרתו ו/או תוקפו ו/או חוקיותו ו/או ביטולו, נתונה לבית הדין של הרב אשר וייס בירושלים, אשר ידון (בעצמו או ע"י בורר שימונה על ידו) בכל עניין שיובא לפניו, אך ורק לפי דין תורה. ההסכמה להוראות תקנון זה והמשך השימוש באתר על ידי המבקר באתר, מהווה הסכמה מצידו וחתימה על שטר בוררות.

11.2       על תקנון זה, לרבות על אופן פירושו ו/או יישומו, על השימוש באתר האינטרנט וכן על כל סכסוך הנובע ממי מהם, יחולו באופן בלעדי אך ורק דין תורה..

******************

סוף התקנון

נגישות